Sklad ECHO 1

Informácie o sklade

26 800,00,-€ s DPH

Sklady ECHO pripojené na inžinierske siete

Vizualizácie exteriér

Vizualizácie exteriéru nie sú pre nás len "fotky". Projekt pripravujeme a realiuzjeme tak, že na koci výstavby sa skútočnosť bude na 90% stotožňovať s vizualizáciami. Presne tak, ako sme to zrealizovali pri výstavbe radových domov ALFA v NOVÝCH MOKRANCIACH.