Radový dom

Výnimočný moderný dom pre rodinu

od ............... € s DPH

Predajná cena

radovka_foto2

Rodinný dom pripojený na inžinierske siete

Umiestnenie vybraného rodinného domu

Slovo architekta

Architektonický koncept je založený na praktickej KUBISTICKEJ SKLADAČKE dvoch základných typov domov (typ A, typ B) rozmiestnených v skladbe – A1 , B, B, B, A2. Členitosť fasády je podporená farebnosťou či materiálmi – mala by byť použitá biela farba na hmoty ustúpené a tehlový obklad terakotovej farby na hmoty vystupujúce. Pravidelným opakovaním rozmiestnenia hmôt je dosiahnutý farebný a materiálový rytmus a zároveň je tak zvýraznený vstup do každého domu.

Oba domy sú založené na rovnakom type pôdorysu s jasným členením priestorov na dennú a nočnú časť, odlišujú sa zväčšením svetlej šírky dennej časti a pridaním izby a kúpeľne do takto získaného priestoru. Veľmi dôležité je prepojenie interiéru s exteriérom, preto je terasa na prízemí umiestnená do kľudovej časti dvora a zelene a zároveň pre  zvýšenie jej súkromia aj do výklenku. 

Je dôležité spomenúť, že rodinný dom typu B (tzv. stredový) je realizovaný na parcelách o jednotnej šírke 9 m po jej celej šírke, rodinný dom typu A1 a A2 (tzv. krajné) je realizovaný na parcelách o jednotnej šírke 15,5 m so svojou šírkou 12,65 m.

Vizualizácie exteriér

Vizualizácie exteriéru nie sú pre nás len "fotky". Projekt pripravujeme a realiuzjeme tak, že na konci výstavby sa skútočnosť bude na 90% stotožňovať s vizualizáciami. Presne tak, ako sme to zrealizovali pri výstavbe radových domov ALFA v NOVÝCH MOKRANCIACH.