Sklad ECHO 3

Informácie o sklade

.......... € s DPH

Mesačný prenájom

............... € s DPH

Predajná cena

Sklady ECHO pripojené na inžinierske siete

Umiestnenie vybraného skladu

Vizualizácie exteriér

Vizualizácie exteriéru nie sú pre nás len "fotky". Projekt pripravujeme a realizujeme tak, že na konci výstavby sa skutočnosť bude na 90% stotožňovať s vizualizáciami. Presne tak, ako sme to zrealizovali pri výstavbe radových domov ALFA v NOVÝCH MOKRANCIACH.